CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật này phác thảo thông tin cá nhân về bạn mà Dr. Müller thu thập, sử dụng và lưu trữ thông qua trang web drmuller.com của chúng tôi và các thương hiệu khác của chúng tôi (gọi chung là “Trang web” của chúng tôi). Cụ thể, chính sách bảo mật này cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn, cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân và quyền của bạn liên quan đến thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn.

Vui lòng đọc cẩn thận chính sách bảo mật này – bằng cách truy cập hoặc duyệt trang web hoặc bằng cách đăng ký với tư cách người dùng, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu toàn bộ chính sách bảo mật này. Xin lưu ý rằng khi bạn theo một liên kết đến một trang web khác, chính sách bảo mật này không áp dụng và chúng tôi không thể kiểm soát thông tin nào họ thu thập được từ bạn. Chính sách bảo mật này thực hiện các yêu cầu của Quy định bảo vệ dữ liệu chung (“GDPR”), một luật bảo vệ dữ liệu áp dụng khi chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bất kỳ ai trong Khu vực kinh tế châu Âu (“EEA”).

MỤC 1 – CHÚNG TÔI LÀM GÌ VỚI THÔNG TIN CỦA BẠN?

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi như tên, địa chỉ và địa chỉ email của bạn. Khi bạn duyệt qua trang web của chúng tôi, chúng tôi cũng tự động nhận địa chỉ giao thức internet (IP) của máy tính của bạn để cung cấp cho chúng tôi thông tin giúp chúng tôi tìm hiểu về trình duyệt và hệ điều hành của bạn. Tiếp thị qua email: Với sự cho phép của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn email về trang web của chúng tôi, các sản phẩm mới và các cập nhật khác.

MỤC 2 – THUỐC VÀ DỊCH VỤ BÊN THỨ BA

Trang web của chúng tôi cũng sử dụng cookie để thu thập thông tin về bạn và để phân biệt bạn với những người dùng khác trên trang web của chúng tôi. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được đặt trên trình duyệt của bạn bởi trang web của chúng tôi. Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, cookie cho phép trang web của chúng tôi nhận ra bạn và trình duyệt của bạn và cho phép bạn sử dụng trang web và các chức năng của trang web để được theo dõi.

Cookie rất hữu ích vì chúng giúp chúng tôi làm cho trải nghiệm của Dr. Müller trở nên thú vị hơn. Chúng giúp chúng tôi theo dõi cách thức trang web của chúng tôi được sử dụng và cho phép chúng tôi nhận ra thiết bị của bạn và các thông tin quan trọng khác để điều chỉnh trải nghiệm của bạn về drmuller.com. Chúng tôi không sử dụng công nghệ cookie để thu thập thông tin cá nhân về bạn.

Ngoài ra, trang web của chúng tôi hoạt động với các bên thứ ba, chẳng hạn như Google Analytics, người sử dụng cookie để thu thập thông tin khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và trang web của bên thứ ba về hoạt động duyệt web của bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP và dữ liệu lịch sử tìm kiếm của người dùng.

MỤC 3 – ĐỒNG Ý

Làm thế nào để bạn có được sự đồng ý của tôi?
Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng tôi ngụ ý rằng bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó vì lý do cụ thể đó. Nếu chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân của bạn vì lý do phụ, chẳng hạn như tiếp thị, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn trực tiếp cho sự đồng ý của bạn hoặc cho bạn cơ hội để nói không. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi được pháp luật yêu cầu làm như vậy.

Lưu trữ dữ liệu
Tùy thuộc vào quyền của người dùng trong EEA như được mô tả bên dưới, chúng tôi sẽ giữ lại thông tin (bao gồm thông tin cá nhân) miễn là chúng tôi cần sử dụng thông tin đó vì lý do được nêu trong Chính sách bảo mật này và sẽ xóa nó sau thời gian đó ngoại trừ chúng tôi cần giữ bất kỳ thông tin cá nhân nào để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết các tranh chấp hoặc thực thi các thỏa thuận của chúng tôi. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn (để không còn có thể liên kết với bạn nữa) cho mục đích nghiên cứu hoặc thống kê trong trường hợp đó chúng tôi có thể sử dụng thông tin này vô thời hạn mà không cần thông báo thêm cho bạn.

Làm cách nào để rút lại sự đồng ý của tôi?
Nếu sau khi bạn chọn tham gia, bạn đổi ý, bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn để chúng tôi liên lạc với bạn, để tiếp tục thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn, bất cứ lúc nào, bằng cách liên hệ với chúng tôi tại [email protected] hoặc gửi thư chúng tôi tại: Dr. Müller International b.v. Granaatstraat 6, Hengelo, OV, 7554TR, Netherlands

MỤC 4 – BẢO MẬT

Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý và thực hiện theo các phương pháp hay nhất của ngành để đảm bảo rằng nó không bị mất, lạm dụng, truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy một cách không thích hợp.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin thẻ tín dụng của bạn, thông tin được mã hóa bằng cách sử dụng công nghệ lớp cổng bảo mật (SSL) và được lưu trữ bằng mã hóa AES-256. Mặc dù không có phương thức truyền qua Internet hoặc lưu trữ điện tử nào an toàn 100%, chúng tôi tuân thủ tất cả các yêu cầu PCI-DSS và thực hiện các tiêu chuẩn ngành được chấp nhận chung.

MỤC 5 – THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ NÀY

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào, vì vậy vui lòng thường xuyên xem xét chính sách này. Các thay đổi và làm rõ sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng trên trang web. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết rằng chúng đã được cập nhật để bạn biết thông tin nào chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và trong hoàn cảnh nào, nếu có, chúng tôi sử dụng và / hoặc tiết lộ nó.

Nếu cửa hàng của chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác, thông tin của bạn

Nếu cửa hàng của chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác, thông tin của bạn có thể được chuyển cho chủ sở hữu mới để chúng tôi có thể tiếp tục bán sản phẩm cho bạn.

CÂU HỎI VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn muốn: truy cập, chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có về bạn, đăng ký khiếu nại hoặc đơn giản muốn biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Privacy Compliance của chúng tôi qua email: [email protected] hoặc gửi thư cho chúng tôi tại: Dr. Müller International b.v. Granaatstraat 6, Hengelo, OV, 7554TR, Netherlands.

Show Buttons
Hide Buttons