light therapy on plants
Dr. Muller light therapy research on growth plants

Nghiên cứu khoa học

Liệu pháp ánh sáng không phải là một chủ đề mới trong các nghiên cứu khoa học và da liễu. Trên thực tế, có rất nhiều những nghiên cứu và đề tài khoa học về những tác động và tác dụng của liệu pháp ánh sáng lên da và sức khoẻ của con người. Chúng tôi đã tìm tòi và thu thập những nghiên cứu giá trị và có uy tín về Ánh Sáng Collagenic, Ánh Sáng Xanh Lục Sáng Da và Ánh Sáng Xanh Lam

Show Buttons
Hide Buttons